Skip Navigation Links
Strona główna
O firmie
UsługiExpand Usługi
Cennik
Dla klienta
Oferta nieruchomości
Kontakt
 
Wycena nieruchomości

Kancelaria świadczy usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości, maszyn i urządzeń trwale z związanych z gruntem, a także szacowania wartości przedsiębiorstw. Odbiorcami naszych wycen są osoby fizyczne i prawne, banki, przedsiębiorstwa, urzędy gmin i miast oraz inne jednostki organizacyjne.

Zajmujemy się wyceną nieruchomości:

 • zabudowanych
 • niezabudowanych
 • lokalowych

o różnym przeznaczeniu:

 • mieszkalne
 • komercyjne (biurowe, magazynowe, produkcyjne)
 • rolne i leśne

dla różnych potrzeb i celów:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych
 • zamiany, sprzedaży czy negocjacji ceny
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • naliczania opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • określania podatków od spadków i darowizn
 • przekształcania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w nieruchomość lokalową
 • podziału majątku
 • wyceny praw majątkowych, ograniczonych praw rzeczowych oraz praw zobowiązaniowych (spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, służebności w tym służebności przesyłu, prawo użytkowania i inne).
 
Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego ADIACENT, Magdalena Sziller-Koniarek, e-mail: magdalenasziller@interia.pl