Skip Navigation Links
Strona główna
O firmie
UsługiExpand Usługi
Cennik
Dla klienta
Oferta nieruchomości
Kontakt
 
Cennik

Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego określa umowa z zamawiającym. Koszt sporządzenia wyceny, oraz porad i konsultacji nie jest zależny od wartości nieruchomości.

Koszt sporządzenia wyceny jest natomiast wypadkową następujących czynników:

  • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
  • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
  • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,
  • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki).

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników.

 
Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego ADIACENT, Magdalena Sziller-Koniarek, e-mail: magdalenasziller@interia.pl